JAS' Historie

Historien om JAS
Jægerspris Amatør Scene (JAS) blev stiftet i 1980, hvor en mindre kreds af teaterinteresserede mente, at der var grundlag for en amatørscene.

De første år øvede man i lånte lokaler på skolerne og forestillingerne blev opført på Slotskroen i Jægerspris, eller på skoler rundt omkring.

Trods forholdene var der intet i vejen med ambitionerne. Man gav sig i kast med både store og svære stykker, men lokaleproblemer satte alligevel en grænse for udfoldelserne.

I 1983 fik amatørscenen tilbud om at leje biografen, der havde stået tom i et år. Et samarbejde med Jægerspris Kommune gjorde det muligt for JAS at åbne dørene for deres hjemscene i 1983, som lejer på en 10-årig kontrakt.

Medlemmerne (der var efterhånden 40) ryddede salen, byggede scenen ud, ændrede lærredet til filmforevisning, etablerede lyd- og lysanlæg, og ved åbningen var teatret fuldt funktionsdygtigt.

Nu kunne JAS få opfyldt ønsker og ambitioner, som det længe havde haft:

    Der blev oprettet en børneafdeling, der hurtigt blev så stor, at der blev 3 hold.
    Der blev plads til en ungdomsgruppe, der stille og roligt kunne uddanne sig i dramatik og teknik
    Skolebio-ordning med skolerne blev etableret.
    JAS kunne invitere professionelle kunstnere til gæsteoptræden.
    JAS kunne arrangere mindre koncerter.
    JAS kunne ikke mindst opfylde vore ambitioner om 5 - 6 premierer om året


I 1989 fik JAS tilbudt at købe teatret. Men dels havde JAS en 10-årig kontrakt, dels var det tidligere ejers ønske, at JAS skulle have forkøbsret til teatret. Som forening kunne JAS ikke umiddelbart købe ejendommen, hvorfor der blev nedsat en gruppe, der skulle skabe den økonomiske baggrund for, at oprette en selvejende institution, der kunne foretage købet. Der krævedes en egenkapital på ikke mindre end kr. 200.000,-.           I løbet af 4-5 måneder var der indsamlet den nødvendige kapital, dels gennem aktiviteter som loppemarked og koncerter, dels gennem tilskud fra fonder og Jægerspris Kommune.

Den 1. oktober 1989 købte JAS-TEATRET, selvejende institution (Fond) ejendommen på Møllevej 4. JAS lejer nu teatret af denne fond, hvor bestyrelsen fortrinsvis består af JAS-medlemmer.

JAS fik nu bedre faciliteter til at øve i, idet den tidligere private afdeling blev øve-/møderum, det gamle vaske-/baderum blev inddraget til foyer, som fik sin nuværende skikkelse i 1989.

Teatret blev sat i stand udvendigt såvel som indvendigt. I løbet af 2008/2010 fik teatret igen en større og tiltrængt renovering. I 2012 og 2013 skal der igen foretages større investeringer i ejendommen. Der søges midler gennem fonde.

JAS har i dag faciliteter, som flertallet af andre amatørscener vil misunde. Til dagligt er der ingen forskel på Jægerspris Amatør Scene og JAS-TEATRET, selvejende institution (Fond). Disse er indbyrdes afhængige af hinanden og arbejder mod samme mål: at være et meget aktivt kulturhus, hvor der i år 2012, på frivillig basis, arbejder ca. 60 aktive seniorer, ca. 10 ungdoms- og juniormedlemmer, og ca. 60 medlemmer af børnegrupperne.

I sæsonen 2011/12 spillede JAS for ca. 3.000 glade teatergæster.

I sæsonen 2012/13 vil der være ca. 60 seniorer, 10 ungdomsmedlemmer, 15 juniorer, 2 store børnegrupper på hver 15 melemmer samt JAS-lingerne med ca. 20 medlemmer. Der vil samlet være ca. 40 enkeltforestillinger.