Jas' opbygning

Generalforsamling
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal, er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer samt en ungdomsrepræsentant. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Forretningsudvalg
Løbende beslutninger mellem bestyrelsesmøder varetages af forretningsudvalget, der består af :
Formand
Næstformand
Kasserer

Repertoireudvalg
Repertoireudvalget tilrettelægger sæsonens repertoire. I samarbejde med instruktørerne planlægger udvalget opførelsestidspunkter, skuespillerbesætning, teknikerbesætning samt øvrige praktiske opgaver omkring de enkelte stykker.

Pr-udvalg
Udvalget arbejder med plakater, programmer, avisdækning og kontakt med dagspressen, årsprogrammer samt almindelig og selektiv reklame i forbindelse med de enkelte stykker.

Opbygning
JAS består af flere aktørgrupper:

Jas-linger: 1.-3. klassetrin  
Stor børnegruppe  4. - 6. klassetrin
Juniorgruppen 7. - 9. klassetrin
Ungdomsgruppe 10. klassetrin/1.g - 25 år
Seniorer  25 år og op efter
   
Støttemedlemsbilletter
Prisen for billetter til de enkelte forestillinger for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen, der henvises til siden "Billetsalg". Mod forevisning af gyldigt Støttemedlemskort kan billetter købes med den fastsatte rabat hos JAS' Billetkontor eller ved indgangen, se ligeledes under "Billetsalg".
Salg af billetter sker fra det tidspunkt, hvor næste sæsons program er fastlagt, på www.jas-teater.dk.


Rollehaver i en forestilling
Forudsætningen for at få tildelt rolle i et stykke er, at man er aktiv skuespiller i en af grupperne, som ovenfor anført.

Aktive medlemmer er ofte teknikere på forestillinger, hvor de ikke er direkte rollehavende.
Visse aktive medlemmer arbejder udelukkende med tekniske opgaver. Ønsker et medlem, nyt som gammelt, at være tekniker, sker henvendelse til bestyrelsen, som formidler den korrekte kontakt.


Fællesaktiviteter
Der udgives medlemsinformation efter behov. Informationen sendes på e-mail eller med posten.

I informationen orienteres om bestyrelsens vedtagelser samt øvrige tiltag, der har betydning for alle medlemmer. Medlemmerne er velkomne til at indsende indlæg (gerne via mail), den enkelte mener, er vigtig for alle i foreningen.


Bestyrelsesmøde
Der afholdes i reglen bestyrelsesmøde en gang om måneden, juli undtaget. Har du emner, der skal behandles på et bestyrelsesmøde, kan dette ringes eller sendes ind til sekretæren, indtil 1 uge før.


JAS-TEATRET, selvejende institution (Fond)
Teaterbygningerne ejes af et fond, der hedder JAS-TEATRET, Selvejende institution (Fond). JAS lejer teatret af dette fond.

En selvejende institution har ingen generalforsamling. Bestyrelsen er som følge heraf selvsupplerende, hvilket vil sige, at nye bestyrelsesmedlemmer vælges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Fondet styres til dagligt af et forretningsudvalg. Dette består pr. samme dato af formand og kasserer.